VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

VYKONAVATEL SOUDNÍHO EXEKUTORA

Zobrazit bližší informace a požadavky
...........................................................................

 

Mgr. ALAN HAVLICE, soudní exekutor

 

Do uvolněného Exekutorského úřadu Jeseník po JUDr. Antonínu Dohnalovi byl Mgr. Alan Havlice jmenován rozhodnutím ministryně spravedlnosti s účinností od 1. října 2014, čímž byla zachována kontinuita Exekutorského úřadu Jeseník. Jedná se o exekutorský úřad s mnohaletou tradicí, který byl založen již v roce 2001 a v oblasti exekucí tak úspěšně působí již 15 let. Sídlo Exekutorského úřadu Jeseník se nachází na adrese Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník.

V současné době je soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů na Jesenicku, přičemž jeho zaměstnanci jsou členěni do jednotlivých specializovaných oddělení, kde jsou dále blíže specifikovány jednotlivé pracovní pozice (např. právník – exekutorský kandidát, asistent oddělení nemovitostí, účetní a další zaměstnanci účtárny, asistent - call centrum, zpracovatel poštovních zásilek, administrativní pracovník - zapisování exekučních spisů, vykonavatel soudního exekutora, asistent, administrativní pracovník, správce IT a další). Zaměstnanci soudního exekutora denně aktivně pracují s exekučními spisy, kdy s ohledem na jejich množství se Exekutorský úřad Jeseník aktuálně řadí k největším exekutorským úřadům v České republice.

K zabezpečení exekučního procesu zdejší úřad disponuje kvalitním technickým vybavením a adekvátním softwarem, které jsou pravidelně modernizovány tak, abychom byli schopni flexibilně reagovat na všechny změny, které v oblasti vymáhání pohledávek probíhají. Exekuční řízení zahájená na základě aktuálně napadlých exekučních návrhů jsou vedena výhradně v elektronické podobě, což s sebou přináší možnost mnohem efektivnější a rychlejší práce v exekučních spisech. Komunikace s oprávněnými probíhá vždy dle jejich individuálních požadavků, a to buď elektronicky (e-mail, datová schránka), telefonicky nebo poštou. Exekuční návrhy je možno činit v listinné podobě, ale samozřejmě také elektronicky, a to bez ohledu na bydliště či sídlo povinného nebo oprávněného, neboť exekuce jsou v souladu se zákonem prováděny na celém území České republiky. Vzor exekučního návrhu naleznete zde .

V rámci pověření exekutorským úřadem soudní exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů včetně zřizování exekutorského zástavního práva (tj. exekuční činnost), ale i další činnosti podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, kdy k těmto patří zejména přijímání úschov a sepisování exekutorských zápisů. Dále jsou ze strany soudního exekutora realizovány tzv. dobrovolné dražby, kdy tato činnosti je prováděna jak na základě návrhu vlastníka věci, tak zejména na základě návrhu osoby oprávněné s věcí disponovat, tj. nejčastěji insolvenčního správce.

Díky velikosti zdejšího úřadu a zkušenostem jeho zaměstnanců je Exekutorský úřad Jeseník schopen realizovat provádění exekucí ve vysokém standardu, čehož využívají nejrůznější oprávnění, mezi které patří významné banky, pojišťovny, dopravní podniky, města a obce, obchodní společnosti i fyzické osoby, kdy těmto je ze strany úřadu nabízen vysoce profesionální přístup.

Hledat v textu

Online

Právě přítomno: 170 hostů a žádný člen

Dražby v dražební místnosti budou:

01/17/2018 10:00

Hlavní kontakty

email2Sídlo a doručovací adresa:
 

Exekutorský úřad Jeseník,
Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor
Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník

Telefonní spojení:
584 411 112,581 112 200
e-mail:  info@exekutor-jesenik.cz
elektronické dražby : 581 112 288

Úřední deska

deska Na úřední desce jsou pravidleně uvěřejňovány informace a tiskopisy : uložené písemnosti, rozvrhová jednání a další tiskopisy.