Pondělí 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Úterý 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Středa 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Čtvrtek 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Pátek 08:00 - 11:30 -
Pondělí 07:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Úterý 07:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Středa 07:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek 07:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Pátek 07:00 - 12:00 -

Po předchozí telefonické domluvě a v úřední hodiny je možné nahlížení do spisů dle § 94 EŘ.

Oprávněné orgány a osoby dle § 95 EŘ mohou nahlížet do spisů, které nejsou uloženy v archivu exekutora, a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam.

Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři je možno do něho nahlédnout.

Do spisů týkajících se další činnosti exekutora může nahlížet pouze žadatel; jiné osoby jen s jeho souhlasem. Ministerstvo může v souvislosti s výkonem státního dohledu nahlížet do spisů týkajících se činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. b) bez souhlasu žadatele.

 

Hledat v textu

Online

Právě přítomno: 218 hostů a žádný člen

Dražby v dražební místnosti budou:

01/17/2018 10:00

Hlavní kontakty

email2Sídlo a doručovací adresa:
 

Exekutorský úřad Jeseník,
Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor
Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník

Telefonní spojení:
584 411 112,581 112 200
e-mail:  info@exekutor-jesenik.cz
elektronické dražby : 581 112 288

Úřední deska

deska Na úřední desce jsou pravidleně uvěřejňovány informace a tiskopisy : uložené písemnosti, rozvrhová jednání a další tiskopisy.