Náklady exekuce jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Dle ust. § 6vyhlášky

(1) Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí
do 3 000 000 Kč základu ............................... 15 %,
z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu ...... 10 %,
z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu ....... 5 %,
z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu ...... 1 %.
(2) Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.
(3) Odměna podle odstavce 1 činí nejméně 2 000 Kč.

Dle novely č. 441/2016 Sb. zní § 6 odst. 3 vyhlášky tak,  že: „Odměna podle odstavce 1 činí nejméně 2000 Kč“.
Odměna za provedení exekuce vyklizením činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost.

Odměna soudního exekutora při úhradě vymáhané peněžité pohledávky ve 30ti denní lhůtě činí 50% (nejméně však 1.500,- Kč + DPH) a náhrada hotových výdajů činí 3.500,- Kč + DPH. V případě, kdy je vymáhaná pohledávka do 10.000,- Kč, jsou hotové výdaje ve výši 1.750,- Kč + DPH. Toto platí POUZE v případě úhrady vymáhané pohledávky a nákladů exekuce ve 30ti denní lhůtě (ust. § 46 odst. 6 e.ř.); v případě úhrady po této lhůtě jsou hotové výdaje exekuce 3.500,- Kč + DPH.

Dle novely č. 441/2016 Sb. odměna soudního exekutora při úhradě vymáhané peněžité pohledávky ve 30ti denní lhůtě činí 50% (nejméně však 1.000,- Kč + DPH) a náhrada hotových výdajů činí 1.750,- Kč + DPH. Toto platí POUZE v případě úhrady vymáhané pohledávky a nákladů exekuce ve 30ti denní lhůtě (ust. § 46 odst. 6 e.ř.); v případě úhrady po této lhůtě jsou hotové výdaje exekuce 3.500,- Kč + DPH.

V případě, kdy je vícero povinných nebo oprávněných:
a) 2 oprávnění nebo povinní - hotové výdaje se navyšují o 30%
b) více než 2 oprávnění či povinní – hotové výdaje se navyšují o 50%

Hledat v textu

Dražby v dražební místnosti budou:

01/17/2018 10:00