Kontaktní informace:


Sídlo a doručovací adresy:

Adresa:

Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. Alan Havlice,
soudní exekutor
Otakara Březiny 229/5
790 01 Jeseník

+420 584 411 112 , + 420 581 112 200
e-mail:
 info@exekutor-jesenik.cz

IČ: 03372537 , DIČ: CZ6608111400

Datová schránka:

ID: pc9n3t6
TYP:  OVM (orgán veřejné moci)
Jméno:  Alan Havlice, Mgr.

Adresa pro elektronické podání:

Pouze pro komunikaci se zaručeným
elektronickým podpisem.

e-mail:
 podatelna@exekutor-jesenik.cz

Elektronické dražby:

+420 581 112 288
e-mail:
 info@exekutor-jesenik.cz